Abstraktide esitamine

NB! Abstraktide vastuvõtt on lõppenud.
Juhul, kui jäite abstrakti esitamisega hiljaks, kuid soovite siiski, et teie abstrakt läbi vaadatakse ja kaalutakse selle lülitamist konverentsi programmi, võtke palun e-kirja teel ühendust.

Oma pöördumisele palun lisage juba esitama jäänud abstrakt ja enda kontaktid. Hilinenud abstraktide läbivaatamist teaduskomitee poolt ei garanteerita, kuid võimalusel seda siiski tehakse.

Ootame paralleelsessioonide teemadega seotud 20-minutiliste
lühiettekannete abstrakte ning posterettekandeid.
 Eriti oodatud on
a) ettekandjate isiklikud kogemused uuenduslikust lähenemisest õppimisele ja õpetamisele ning uute meetodite rakendamisest;
b) kontseptuaalanalüüsid säästvat arengut toetavast haridusest;
c) säästvat arengut toetava hariduse või keskkonnahariduse praktilisi aspekte analüüsivad ettekanded.
 

Abstraktid tuleb esitada inglise keeles.

Posterettekanded võivad olla traditsioonilised paberplakatid A0 formaadis, aga ootame ka videovormis ettekandeid. Loov lähenemine on teretulnud! Lähiajal avaldame konverentsi veebilehel ka videoettekannete tehnilised nõuded. Abstraktide esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.